Elke deelnemer dient te beschikken over een goede conditie. En dient ervaring te hebben met het lopen in off-road terrein (heuvels, smalle paden, oneffenheid, modder, etc.). Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De organisatie kan niet worden aangesproken voor opgelopen schade of eventuele blessures.

Trailrun Brunssummerheide is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.

Trailrun Brunssummerheide behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van Trailrun Brunssummerheide kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij het eventueel niet volledig af (kunnen) leggen van het uitgezette parcours.

N.B.: Bij annulering door de deelnemer vindt geen restitutie plaats.