Grotere belangstelling dan verwacht voor de Trailrun Brunssummerheide, en deelnemers uit heel Nederland, België en Duitsland, heeft ons doen besluiten onderstaande deelnemersfaciliteiten aan te bieden:

  • Gescheiden omkleedruimtes voor mannen en vrouwen
  • Sporttasgarderobe (één gesloten tas per persoon)*
  • EHBO
  • Toiletten

Wij raden aan om zo min mogelijk gebruik te maken van de omkleedruimtes. Door de beperkte ruimtes zijn de omkleedruimtes vooral bedoeld voor deelnemers die ver (hebben) moeten reizen.

* Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake “bewaarneming” is niet van toepassing op overeenkomsten tussen de organisatie van de Trailrun Brunssummerheide en gebruikers van de garderobe. De organisatie van de Trailrun Brunssummerheide aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken.