Het is niet mogelijk om het startbewijs over te dragen. Er vindt geen restitutie plaats bij annulering.